6 định dạng quảng cáo hiệu quả nhất Marketers cần biết

0_IorjE_lZlrhLEUKU

Quảng cáo Facebook, từ những định dạng hình ảnh đơn giản, nay đã phát triển nhanh chóng với đầy đủ những trải nghiệm đa phương tiện. Từng loại quảng cáo đơn lẻ hay sự kết hợp của chúng đều đem lại hiệu quả riêng và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người bán hàng trực tuyến.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ, doanh nghiệp Việt Nam cần công nghệ marketing gì?

digital-marketing-la-gi

Với sự phát triển của kỹ thuật số, rất nhiều hình thức marketing “số hóa” ra đời nhằm tối ưu những hiệu quả cho hoạt động marketing của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs muốn đẩy mạnh doanh số nhưng chưa biết nên tập trung xây dựng và ưu tiên phát triển hình thức marketing nào.