Năng lực của AAA

Thành lập từ 2007, AAA là một trong những Công ty Đào tạo và Tư vấn có kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam. AAA có khả năng kết nối tới các Giáo sư có uy tín tại Việt Nam và quốc tế, các Giảng viên và Chuyên gia hàng đầu, các nhà Tư vấn kinh doanh, các Luật gia, và nhiều Chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý, Kinh tế, Luật và Phát triển Tinh thần Doanh nhân.

AAA có thể thu hút được nhiều nhân tài vào các vị trí phù hợp trong từng dự án. Nhóm cán bộ tư vấn được lựa chọn có sự tổng hợp về chuyên môn và kinh nghiệm, bao gồm các chuyên gia về chiến lược, tổ chức, nhân sự nhằm đáp ứng những yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp

Các nội dung đào tạo chủ yếu :

 • Quản trị Tổng quát
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị Tài chính
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị Bán hàng
 • Quản trị Sản xuất
 • Quản trị Chuỗi cung ứng
 • Quản trị Dự án

Các hình thức đào tạo chủ yếu :

 • In-house/ Đào tạo doanh nghiệp: Bằng việc “may đo” theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp
 • Public/ Đào tạo cá nhân: Đào tạo cá nhân & khai giảng có chọn lọc
 • Đào tạo kết hợp: Đào tạo kết hợp studytour, teambuilding

Quy trình đào tạo AAA

 • Bước 1: Khảo sát trước khóa học lắng nghe nhu cầu/ xác định vấn đề/ mục tiêu chương trình
 • Bước 2: Gửi đề xuất chương trình phù hợp với yêu cầu của người học và Doanh nghiệp
 • Bước 3: Lên kế hoạch và thực hiện như thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo
 • Bước 4: Lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh trong quá trình thực hiện và cải tiến sau chương trình
 • Bước 5: Kết nối và theo dõi quá trình áp dụng của người học và có hỗ trợ, cố vấn kịp thời sau khóa học