Truyền thông

AAA đã xây dựng các kế hoạch truyền thông ngắn hạn và dài hạn thành công cho một số các đối tác lớn như Toyota Motors Vietnam, Ding Tea, LG…Phân bổ và điều phối các nhà cung cấp dịch vụ để hoàn thành sản phẩm truyền thông cũng như đảm bảo KPI đề ra với đối tác. Ngoài ra, mạng lưới nhiều chuyên gia hợp tác với AAA cho phép sự linh hoạt trong quá trình triển khai, tiết kiệm thời gian, chi phí trên nền 13 năm kinh nghiệm vững chãi.